Tarih

Mustafa Kemal Atatürk’ü – Tanıyacağınız Başarıları

Yorum yapılmamış

Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik’te dünyaya geldi ve 57 yıllık hayatının ardından 10 Kasım 1938 yılında hayata gözlerini yumdu.

Bu 57 yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyetini kurdu, 1923 yılından 1938’e kadar Cumhurbaşkanlığı görevini üstlendi, Türk Ordusu Mareşali(Askeriyede bulunan en üst rütbe) ve ondan öncesinde de bir Osmanlı paşası olarak görevlerde bulundu.

Atatürk Birinci Dünya Savaşında Osmanlı ordusuna hizmet veriyordu. Çanakkale Cephesi’nde albaylığa, Sina-Filistin Cephesi’nde ise Yıldırım Orduları generalliğine atanmıştır.

Birinci Dünya Savaşı;

İtilaf devletleri, (Fransa,İngiltere,Rusya,İtalya,ABD,Romanya,Japonya,Sırbistan,Belçika,Yunanistan ) gibi başlıca devletlerin ve daha fazlasının bulunduğu taraf karşısında İttifak devletleri olarak (Alman İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu,Avusturya Macaristan ve Bulgaristan)’nın bulunduğu birinci dünya savaşı İtilaf devletlerinin zaferi ile sonlanmış ve Rus,Alman,Osmanlı ve Avusturya-Macaristan imparatorluklarının sonu gelmiştir. Avrupa ve Ortadoğu’da yeni devletler kurulmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk – Fotoğrafları

Yukarıda’da kısa bir bilgi verdiğimiz savaştan Osmanlı İmparatorluğu’nun yenilgisinin ardından Mustafa Kemal Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşındaki Türk Ulusal Hareketine önderlik etmiş ve Kurtuluş Savaşının sürecinde Ankara Hükümetini kurmayı başarmıştır. İtilaf Devletleri tarafından gönderilen askeri güçleri bozguna uğratmış ve Türk milletini zafere götürmüştür.

Bunun ardından Atatürk Osmanlı İmparatorluğu’nu modern, laik bir ulus devletine dönüştürmek amacıyla politik,ekonomik, toplumsal ve kültürel yenilikler başlatmıştır.

Türk Kurtuluş Savaşı;

Kurtuluş Savaşı veya Milli Mücadele adıyla bilinen Birinci Dünya Savaşın’dan yenik çıkan Osmanlı’nın İtilaf Devletleri tarafından işgalı sonucunda Misak-ı Milli sınırları içerisinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadeledir. 1919 – 1922 yılları arasında gerçekleşmiş 11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen bitmiştir. Ardından 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile ise tamamı ile sona ermiştir.

 

Atatürk liderliği boyunca binlerce yeni okul inşa edildi, İlköğretim ücretsiz ve zorunlı hale getirildi. Kadınlara sivil eşitlik ve politik haklar verildi. Köylülerin emeklerini büyük ölçüde zarara uğratan vergiler azaltıldı. Ardından Türk Orduları Başkomutanı olarak ‘Sakarya Meydan Muharebe’sindeki başarısından dolayı 19 Eylül 1921 Yılında ‘Gazi’ ünvanını aldı ve Türk Ordusu Mareşallik görevine yükseldi.

Mustafa Kemal Atatürk, günümüzdeki adıyla Cumhuriyet Halk Partisi’ni Halk Fırkası adıyla kurmuş ve ilk genel başkanı olmuştur. 1938 yılında vefatına kadar arka arkaya 4 kez cumhurbaşkanı seçilerek bu görevi en uzun yürüten cumhurbaşkanımız olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk – Fotoğrafların Devamı Yazının En Aşagısında

Atatürk tarihte elde ettiği başarılardan dolayı çok fazla yazar ve tarihçi tarafından incelenmiş ve hakkında 379 eser yazılmıştır. Bu yönüyle de başarıya imza atmış ve hakkında en çok eser yazılan ilk 100 kişi arasında yer almıştır. Ayrıca dünyada ilk kez ve tek örneği olmasıyla beraber Birleşmiş Milletler’in UNESCO örgütü tarafından kendisinin 100.doğum yılı olması sebebiyle tüm ülkelerin oy birliği ile 1981 yılı ‘Atatürk Yılı’ olarak kabul edilmiştir.

Ayrıca derğilerinin Kasım 1981 sayısındada Atatürk ve Türkiye konusunu ele almışlardır.

Mustafa Kemal Atatürk İlkeleri

Türkiye’nin çağdaşlama yönünü belirleyen Türk milliyetçiğini esas alan fikir ve düşüncelerdir. Atatürk İlkeleri Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırabilmek için bilimsel düşünceyi esas alarak aklın ve mantığın çizdiği yollardır. Bu ilkelerin temelinde yapıcı olup doğruya ve yararlıya yönelmek bulunmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk – Fotoğrafları

Cumhuriyetçilik;

Cumhuriyet; Egemenliğin halkta olduğu devlet yönetimi demektir. Demokrasinin bir uygulama şekli olup, halkın kendi kendini yöneterek, yönetimde söz sahibi olduğu bir rejimdir.

Cumhuriyetçilik ise devlet yönetiminde cumhuriyetin bulunması demektir.  Arapçada halk anlamına gelen ‘cumhur’ kelimesinden gelir ‘Cumhuriyet’. Bundan dolayı ‘Demos’ ve ‘Kratos’ yani demokrasi sözcüğünün eş anlamlısı olarak kabul edilebilir.

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet için ; ‘Türk Milettinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare’ ifadelerini kullanmıştır.

Cumhuriyet yönetimi 1923 yılından itibaren anayasaya eklenmiş ve anayasanın birinci maddesidir. Anayasa’ya göre Türkiye insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik,laik sosyal bir hukuk devletidir.

 

Milliyetçilik;

Din ve ırk ayrımı gözetmeksizin ulus tanımını dil,kültür ve siyasi birliktelik sağlanarak yaşamayı amaçlayan milliyetperverlik anlayışıdır.

 

Halkçılık;

Halkçılık halk yönetimi, halkın halk tarafından halk için idaresi, yani siyasi demokrasi olarak kabul edilir. Halkçılıkta devletin siyasi rejimi, halk tarafından ve halkın menfaatine kullanılır. Halkçılık, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik fikrinin bir sonucudur

 

Devletçilik ;

 Ekonomik alanda, özel sermaye kadar, devletin de yatırımcılığını öngörür. Bu ilke, devlet elindeki sermayenin başta altyapı olmak üzere, ülke kalkınmasına ayrılmasını arzular.

Laiklik;

Atatürk, din ve dünya işlerinin ve özellikle dinle politikanın kesinlikle birbirinden ayrılmasını öngörmüştür. Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Atatürk, kendi düşünce yapısı içinde, dine karşı saygıyı öngörür. Bununla birlikte din ile devlet işleri kesinlikle birbirine karıştırılmamalıdır.

 

İnkilapçılık;

Atatürk; “Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun, bütün mana ve şekilleriyle uygar bir toplam haline getirmektir. Türk İnkılabı’nın temel prensibi budur” diyerek, inkılapçılık ile, Türk toplumunun ulaşacağı hedefi ortaya koymaktadır

Atatürk Kaç Yaşında Öldü?
Atatürk’ün Okuduğu Okullar?
Atatürk Kaç Yaşında Öldü?

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1881 Selanik doğumludur. 57 yıl boyunca yaşamıştır.

Atatürk’ün Okuduğu Okullar?

1) Mahalle Mektebi
2) Şemsi Efendi Okulu
3) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
4) Selanik Askeri Rüştiyesi
5) Manastır Askeri İdadisi
6) Harp Okulu
7) Harp Akademisi

Etiketler: , , , , , , ,

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.İlgini Çekebilecek Yazılar

Menü