HELLO! WELCOME!

On this page you can learn English easily and you will have a beginner level education.

Kolaylıkla ingilizce öğrenebileceğin bu sayfada başlangıç seviyesinde bir eğitim göreceksin.

Yeni bir dil öğrenmeye veya geliştirmeye başladığınızda o dilin dil bilgisi yapısını öğrenmek zaman alıcı olabiliyor. Dil bilgisi okuduğumuz, yazdığımız veya konuştuğumuz her cümlenin içerisinde bulunuyor.

Bu yüzden sizlere bu sitede dil bilgisi kurallarını mümkün olduğunda basit ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya karar verdik. Bu bölüm başlangıç seviyesinden başlayarak ileri düzeye doğru ilerleyecektir.

İngilizce Öğrenme Sitesi, İngilizce Öğren, Pratik İngilizce

En basit ingilizce cümle yapısı iki unsurdan oluşur. 

ÖZNE + FİLL / YARDIMCI FİİL

We like to eat. ( özne + fiil + nesne)
Biz yemek yemeyi seviyoruz. ( özne + nesne+ fiil)

ÖZNE + FİİL + NESNE + BELİRTEÇ + YER + ZAMAN

Kim + Ne yaptı + Neyi + Nasıl + Nerede + Ne zaman

Örnek:

Thomas washed all his clothes in the washing machine at his house yesterday.

Thomas dün evinde ki tüm giysilerini çamaşır makinesinde yıkadı.

Özne (Kim) : Thomas

Ne yaptı (Fiil): Washed – Yıkadı

Neyi (Nesne) : All his clothes – Tüm kıyafetlerini

Nasıl (Belirteç) : İn the washing machine – Çamaşır Makilesi İle

Nerede (Yer): At his house – Evde

Ne zaman (Zaman) : Yesterday – Dün

Dikkat:

Yukarıda ki söz diziminde olduğu gibi türkçe sözcükleri yan yana getirdiğimizde ortaya anlamsız cümlelerin çıktığını görebiliyoruz. Bu yüzden İngilizce cümle kurarken Türkçe düşünmemeye dikkat etmeliyiz.

İngilizce’de bir isim çoğul yapılmak istendiğinde en yaygın kullanılan yöntem sonuna -s takısı getirmektedir. Sonuna -s takısı getirilerek çoğul yapılan isimlere ”Düzenli Çoğullar” denir.

Kiss – Kisses

Box – Boxes

Bus – Buses

Tomato – Tomatoes

Watch – Watches

City – Cities

Sondaki y harfi düşmektedir.

Toy – Toys

Life – Lives

Roof – Roofs

Yukarıda bilgi kutuları içerisinde verilen kuralların dışında kalan ”Düzenli Çoğullar” sadece ”-s” takısı alarak çoğul yapılırlar.

Eyes – Göz

Socks – Çorap

Glasses – Gözlük

gibi…

Air – Hava 

Tea – Çay

Water – Su

Rice – Pirinç

 

Bazı isimler çoğul yapılırken yukarıda ki kurallara uymazlar.

Çoğul ve tekil halleri aynıdır. Ya da farklı kelimelere dönüşürler. Bu isimlere ”Düzensiz Çoğullar” denir.

Mouse – Mice

Die – Dice

Ox – Oxen

Child – Children

Person – People

Penny – Pence (in British usage)

Bir ismin ”Düzensiz Çoğul” İrregular Plural Nouns olması bir kurala bağlı değildir. Hangi isimlerin Düzensiz Çoğul olduğunu bilmeniz için bu kelimeleri ezberlemelisiniz.

Sayılabilen isimler, saymak için sayıları kullanabildiğimiz nesneler içindir. Bu nesneler hem tekil hem de çoğul hale sahip olabilirler.  Sayılabilen bir nesnenin niceliğini sormak istediğimizde ”How Many?” sorusu ile ismin çoğul halini kullanırız.

örnek: How many cats do you have?

TekilÇoğul
one catstwo cats
one horsetwo horses
one mantwo men

İsmin ilk harfi sessiz harf ise ”a” belirteci kullanılır.

A dog. – Bir köpek 

İsmin ilk harfi sesli harf ise ”an” belirteci kullanılabilir.

An apple. – Bir elma

Sayılamayan isimler, sayılar ile sayamadığımız nesneler için kullanılır. Bu nesneler sayılmak için çok küçük ya da düzensiz olabilirler. Soyut nitelikler veya somut nesneler için de kullanılır. (Toz şeker, sıvılar, gazlar). Sayılamayan isimlerin genellikle çoğul halleri yoktur.

Tea

Water

Rice 

Knowledge

Beauty

Anger

İngilizce’de öğrenilmesi gereken ilk terim öznelerdir. Özneler, fiil cümlelerinde fiili yapar, durum cümlesinde ise nitelenen sözcüklerdir. Nesneler, fiil cümlelerinde fiilden etkilenen sözcüklerdir. Zamirler ise isimlerin yerini tutan sözcüklerdir

I

Ben

You

Sen,Siz

He

O(erkek)

She

O(kız)

It

O(insan dışı)

We

Biz

They

Onlar

 

Subject pronouns, yani zamirler cümlenin en başında kullanılır. Ve tercüme ederken genellikle özne okunur ve cümlenin geri kalanı tersten okunur. 
She works at a school. (O okulda çalışıyor.)

MeBana,Beni
YouSana,Seni
HimOna,Onu(erkek)
HerOna,Onu(kız)
ItOna,Onu(insan dışı)
UsBize,Bizi
ThemOnlara,Onları

Object pronuns, fiili yapan değil fiilden etkilenendir. Subject pronouns fiili etkileyen veya durumda nitelenendir.

Örn: I love you > Seni seviyorum.

Bu cümlenin subject ve object pronounu nedir diye sorsak acaba cevap verebilir misiniz ? Aşağıyı okumadan önce biraz düşünün. Notlara bir bakın bu kısa cümleden çok şey öğrenebilirsiniz.

Subject Pronoun > I

Object Pronoun > You

Burada fark ettiyseniz “You” hem cümlenin başında kullanılmamış hem anlam bakımızdan etkileyen değil etkilenendir. Object pronouns tablosuna bakarak “seni”nin karşılığı olduğu görebilirsiniz.

İyelik sıftatları, İngilizcede sahiplik bildirmek amacıyla kullanılır. ”Benim bilgisayarım”, ‘Benim telefonum” gibi aitlik bildiren cümleler kurmak için kullanılır

Subjective
Pronoun(Özne Zamiri)
Possessive
Adjective (İyelik Sıfatı)
Example (Örnek)
I – Benmy – BenimI like my new car.
you – Senyour – SeninYou can leave your hat on.
he – O (Erkek)his – OnunHe accidentally cut his finger.
she – O (Kadın)her – OnunShe plays to her strengths.
it –  O (Cansız , Hayvan)its – OnunIt will show its teeth.
we – Bizour – BizimWe have our reasons.
they – Onlartheir – OnlarınThey washed their hands.
who – Kimwhose – KiminWhose writing is this?

What is your name? (Adın Ne?) cümlesi What is your şeklinde kullanılamaz. Bu cümlede your kelimesi öncesinde bulunduğu kelimenin (name) kime ait olduğu hakkında bilgi verir.

İyelik zamirleri Türkçeye genellikle ”benim ki, senin ki, onun ki olarak çevrilen kelimelerdir.

Subjective
Pronoun(Özne Zamiri)

Possessive Pronoun (İyelik Zamirleri)

I – Ben

Mine – Benimki

you (singular and plural) Sen – Siz

Yours – Seninki – Sizin ki

He – O (Erkek)

His – Onunki

She – O (Kadın)

Hers – Onunki

It – (Cansız, Hayvan)

Its – Onunki

We – Biz

Ours – Bizimki

They – Onlar

Theirs – Onlarınki

İyelik zamirleri, kendilerinden sonra isim almazlar.

This house is mine. (Bu ev benimki.)

Dönüşlü zamirler, öznenin kendi yaptığı işi oluş ve hareketleri anlatmak amacıyla kullanılır. Yani yapılan eylemden özneninde etkilenmesi gerekmektedir. ”Parmağımı makasla kestim” cümlesinde özne cümle içerisinde yapılan işlemi hem kendisi yapmış hem de etkilenmiştir. İngilizcede de bu gibi durumlarda Reflexive Pronouns yani Dönüşlü Zamirler kullanılır.

I                    

myself

I cut myself with a knife (Bıçakla kendimi kestim)

you

yourself/yourselves     

You cut yourself with a knife (Bıçakla kendini kestin)

he

himself

He cut himself with a knife (Bıçakla kendisini kesti)

she

herself

She cut herself with a knife (Bıçakla kendisini kesti)

we

ourselves

We cut ourselves with a knife (Bıçakla kendimizi kestik)

they

themselves

They cut themselves with a knife (Bıçakla kendilerini kestiler)

 

İngilizce cümle yapısı içerisinde gösterdiğimiz üzere İngilizce cümlelerin hepsinde fiil ya da yardımcı fiil olmak zorundadır. Ancak Türkçe de kurulan cümleler de fiil olmayabilir. Daha doğru bir tanımla fiiller göz önünde olmayabilirler.

”Okula gideceğim” cümlesinde fiil (gitmek) bulunmaktadır.

Ancak ”İstanbul büyük bir şehirdir.” Cümlesinde görünen bir fiil bulunmamaktadır.

Örnek olarak verdiğimiz ikinci cümleyi İngilizce olarak yazmak istediğimizde Olmak fiillerini yani to be’yi (am – is – are)  kullanmamız gerekmektedir. 

 

I am (Ben)

I’m

You are (Sen)

You’re

He is (O, erkek)

He’s

She is (O, kadın)

She’s

It is (O, cansız, hayvan)

It’s

We are (Biz)

We’re

They are (Onlar)

They’re

 

To Be yardımcı fiilleri zamanlara göre farklı çekimlerde karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda bulunan tabloda karşımıza çıkma ihtimali en yüksek olan zamanları tablo halinde inceleyebilirsiniz.

Şimdiki Zaman

Geçmiş Zaman

Gelecek Zaman

I am nervous.

Ben sinirliyim.

I was nervous.

Ben sinirliydim.

I will be nervous.

Ben sinirli olacağım.

You are nervous.

Sen sinirlisin.

You were nervous.

Sen sinirliydin.

You will be nervous.

Sen sinirli olacaksın.

He is nervous.

O sinirli.

He was nervous.

O sinirliydi.

He will be nervous.

O sinirli olacak.

We are nervous.

Biz sinirliyiz.

We were nervous.

Biz sinirliydik.

We will be nervous.

Biz sinirli olacağıız.

They are nervous.

Onlar sinirliler.

 

They were nervous.

Onlar sinirlilerdi.

 

They will be nervous.

Onlar sinirli olacaklar.

 

Şimdiki Zaman

Geçmiş Zaman

Gelecek Zaman

Am I nervous?

Sinirli miyim?

Was I nervous?

Sinirli miydim?

Will  I be nervous?

Sinirli olacak mıyım?

Are you nervous?

Sinirli misin?

Were you nervous?

Sinirli miydin?

Will you be nervous?

Sen sinirli olacaksın?

Is he nervous?

Sinirli mi?

Was he nervous?

Sinirli miydi?

Will he be nervous?

O sinirli olacak?

İsimleri niteleyen kelimelere ‘Sıfat’ denir. Güzel araba örneğimizde güzel kelimesi arabayı nitelediği için sıfat olarak adlandırılır. Cümlenin nesnesine ”Nasıl?” sorusunu sorduğunuzda aldığınız yanıtlara Sıfat yani Adjectives denmektedir. Sıfatlar bir kişinin, bir nesnenin vasfını, türünü, niteliğini belirtmek amacıyla kullanılmaktadır.

Örnek: It’s an old car – O eski bir araba.

Bu cümlede bahsedilen araba(car) eski(old) olarak nitelendirildi. 

Brave

Cesur

Optimistic

İyimser

Reliable

Güvenilir

Friendly

Arkadaş Canlısı

Lively

Neşeli

Clever

Akıllı

Selfish

Bencil

Nervous

Sinirli

Honest

Dürüst

Bir işin, hareketin veya eylemin nasıl yapıldığı hakkında bilgi veren kelimelere ‘Zarf’ denir. Cümlenin fiiline ”Nasıl?” sorusunu sorduğunuzda aldığınız yanıta ‘Zarf’ yani Adverbs denir.

örnek: He fights bravely (Cesurca kavga eder)

Cümlede bahsedilen eyleme ‘nasıl’ sorusunu sorduğumuz zaman cesurca (bravely) yanıtını alıyoruz.

Zarflar sonlarına -ly getirilerek oluşturulur. 

sad – sadly

quick – quickly

 bad – badly

Easy-Easily

Good – Well

Good(iyi) sıfatının zarf hali Well olarak yazılır.

Sıfat(Adjective) – Zarf(Adverbs)

Fast(hızlı)  –  Fast(hızlı bir şekilde

Early(erken) – Early(erkenden)

Sıfata “daha” niteliği kazandıran “-er” ve “more” eklenmesi ile oluşan yapılardır.  Genel olarak karşılaştırma cümlelerinde kullanılırlar. Eğer karşılaştırılan şeyler belirlenmiş ise kelimenin başına ‘than’ getirebiliriz. Günlük konuşmalarımızı kısa tutmak amacıyla than sözcüğünü kullanmadan da cümleler kurulabilir.

 My car is faster than yours. (Benim arabam seninkinden daha hızlıdır)

Büşra is more beautiful than Zeynep. (Büşra, Zeynep’den daha güzeldir.)

Bu durum iki kurala bağlı olarak değişiklik gösterir. 

      1. Sıfat bir ya da iki heceden oluşuyorsa, sonuna ”er” eklenir.

Cold – Colder

Nice – Nicer

Tek heceli ve sonunda bir sesli bir sessiz harf bulunan sıfatların son harfi iki kez yazılır. Ardından -er eki getirilir.

Big – Bigger (Büyük – Daha Büyük)

Sad – Sadder (Üzgün – Daha Üzgün)

Tek heceli sıfat ”y” ile bitiyor ve ‘‘-y” harfinden önce bir sessiz harf bulunuyorsa ”-y” harfi düşer. Yerine ise ”ier” eki getirilir.

2. Eğer sıfat iki heceden daha fazlaysa o zaman kelimenin başına ”more” getirilir.

Beatiuful – More Beatiuful

Yukarıda belirtilen kurallara uymayan bazı istisnalar var;

Far – Further (Uzak – Daha Uzak)

Bad – Worse (Kötü – Daha Kötü)

Little – Less (Az – Daha az)

Superlative, karşılaştırılan şeyler arasında en üstün olanı belirtirken kullanılıyor. En iyiyi, en güzeli belirtirken Superlative’den yardım alırız. Sıfatların sonuna ‘-est’ eki veya sıfatların başına most sözcüğü getirilerek kullanılır. ‘En’ üstünü belirtmek amacıyla kurduğumuz cümlelerde kelimenin başında mutlaka “the” olmak zorundadır.

 In my class the prettiest girl is İlayda. (Sınıfımızın en güzel kızı İlaydadır.)

Eğer cümle içerisinde bulunan sıfat bir ya da iki heceden oluşuyorsa sonuna “-est” eklenir.

Cold – Coldest

Big – Biggest

Easy – Easiest

Sıfat iki heceden fazlaysa, sıfatın önüne “most” sözcüğü getirilir.

The Most Beautiful

Bu sıfatlara Düzensiz Sıfatlar (Irregular Adjectives) adı verilir.

good (iyi) – the best (en iyi)
bad (kötü) – the worst (en kötü)
little (az) – the least (en az)
far (uzak) – the farthest/furthest (en uzak)

Geniş Zaman

Geniş Zamanı herkes tarafından bilinenleri, artık bir rutin haline gelmiş şeyleri, alışkanlıkları anlatırken kullanırız. “Her gün dişlerimi fırçalıyorum.” Cümlesinde her gün kesinlikle gerçekleşen bir olay olduğu için burada geniş zaman kullanılır.

özne + fiil + nesne

I prepare breakfast in the mornings. (Ben sabahları kahvaltı hazırlarım.)

Simple present tense olumsuz cümle yapısı

özne + do/does + not + fiil + nesne

Eğer cümle de özne “I, YOU, WE, THEY” bunlardan biri ise yardımcı fiil do olarak kullanılır. Eğer özne “He, She, It” bunlardan bir tanesiyse yardımcı fiil does olarak kullanılır.

He doesn’t wash the dishes. (O bulaşıkları yıkamaz.)

Ali and Ayşe don’t study exams. (Ali ve Ayşe sınavlara çalışmaz.)

Simple present tense Soru cümlesi yapısı

do/does + özne + fiil + nesne

Soru cümlelerinde yardımcı fiil do ise veya özne “He, She , It” üçlüsünden biriyse does özneden önce kullanılır. Soru cümlelerinde her zaman fiilin yalın hali kullanılır.

Do you speak English?

"wh" soru cümlesi yapısı

WH + DO/DOES + ÖZNE + FİİL + NESNE

WH soru cümlelerinin başına “who, where, what, when, what time” gibi soru kalıpları gelir. 

Where are you from?

What do you do?

Always

Her zaman

Generally

Genellikle

Often

Sıklıkla

Usually

Çoğunlukla

Seldom

Nadiren

Never

Asla

Şimdiki Zaman

Konuşma anında yapılan işlerden bahsederken kullanılan zaman ifadesidir. Yemek yiyorum, gidiyorum gibi o an yapılan eylemlerden bahsederken kullanılır.

Simple continuous tense olumlu cümle yapısı

özne + yardımcı fiil(am, is, are) + fiil + ing

I am playing. – Oynuyorum

I am sitting. – Oturuyorum.

Simple continuous tense olumsuz cümle yapısı

özne + yardımcı fiil(am, is, are) + not + fiil + ing

Şimdiki zamanda cümleyi “-not” eki olumsuz hale getirir.

I am not playing. – Oynamıyorum

SİMPLE CONTİNUOUS TENSE soru CÜMLEsi YAPISI

yardımcı fiil(am, is, are) + özne + fiil + ing

Am I playing? – Oynuyor muyum?

SİMPLE CONTİNUOUS TENSE wh soru CÜMLEsi YAPISI

wh + yardımcı fiil(am, is, are) + özne + fiil + ing

Wh soru cümleleri yazarken, cümlenin başına who, what, where, why, when gibi soru kalıpları getirilir.

Why does Beth always complain so much? (Beth neden hep bu kadar şikayet ediyor)

Why don’t you ever go on vacation? (​Neden hiç tatile gitmiyorsun?​)

İngilizcede bulunan fiiller “Durum ve Hareket”(State and Action) fiilleri olarak ikiye ayrılmaktadır.  

Durum fiileri, hareket fiillerine göre farklıdır. Çünkü durum fiilleri gerçekleşen bir hareketi değil, durumu ifade ederler. Bu karmaşık olan cümlemizi örnekle basit hale getirelim.

Örneğin hareket fiili olan “Work”(Çalışmak) fiilini, sonuna -ing takısı getirerek yazabiliriz.

“I am working” (Çalışıyorum)

Yukarıdaki örnekte bir adet hareket fiilini kullandık. Ve sonuna -ing eki getirdik. Şimdi aynı şeyi “Love” kelimesi için yapalım. Şimdiki zaman ifadesinde cümle içerisinde kullanalım.

“I am loving you.” – Burada oluşturduğumuz “loving” kelimesi bir yazım hatasıdır.

Birini seviyor olmanız, o an gerçekleştirdiğiniz bir hareket değil durumdur.

Doğru yazımı; “I love you”

 

Bu sayfa her geçen gün güncellenmektedir. Bizlerle düşüncelerinizi paylaşarak sayfamızı geliştirmek konusunda bizlere destek olabilirsiniz.