Tarih

Hinduizm ve İndus Medeniyeti – Hindistan’nın Geçmişi

Yorum yapılmamış

İndus Medeniyeti

En gelişmiş kent topluluğundan biri, milattan önce 2500 yıllarında İndus Nehri’nin aşağı vadisine kuruldu. Bu topluluk çoğu açıdan Eski Mısır uygarlığından çok daha ileri aşamadaydı. 500.000 kilometre civarı bir alanı kontrol etmekteydiler. Bu gelişmişliklerini verimli İndus Nehri’ne borçlulardı.

İndus Nehri

İndus Nehri

Arkeologlar yaptıkları araştırmalarda İndus medeniyeti ile ilgili 100 yerleşim yerini gün yüzüne çıkartmışlardır. Bu kazılar hala devam etmektedir. Bu yerleşimlerden en büyük olanları Harappa, Mohenjo-daro gibi şehirler olup 30-40 bin civarı bir nüfusa sahiptirler. Buraların tasarımları fırınlanmış tuğladan belirgin bir sokak planı içinde oluşturulmuştur. Ayrıca İndus yerleşimleri çok ileri derecede sulama kanallarına ve su tesisatı sistemlerine sahiptir.

Mohenjo-daro’da her evde bulunan tuvaletler sokakların altında akan bir kanalizasyon sistemi ile bağlanmışlardı. 400 kadar farklı simgelerden oluşan ve genelde sabun taşından damga mühürlerinin üzerinde bulunan İndus yazısının gizemi ise halen çözülmeye çalışılmaktadır. Bu neden dolayıdır ki İndus medeniyetine ilişkin çoğu soru halen cevapsızdır. Henüz İndus medeniyetinin milattan önce 1500 yıllarında ani bir şekilde çökmesi ile ilgili detaylı bir açıklama halen yoktur. Nüfus artışı, Aryan işgalcileri tarafından yağmalanma gibi nedenlerin bu çöküş için ortam hazırlamış olduğu üzerinde durulmaktadır.

Vedik Çağı ve Hinduizm

Vedik Çağı, Antik Hindu metinleri Vedaların ortaya çıktığı çağdır. Bu çağ milattan önce 1500-800 yılları arasında denk gelmektedir. Bu Vedalar Hinduizm dininin tarihsel kaynağı olarak görülmektedir. Bu çağ Aryan adlı ırkın milattan önce 1500 yıllarında Hindistan bölgesine gelmeleri ile başlar. Bunlar Orta Asya bölgesindeki göçebe halklardan oluşmaktaydı.

Hinduizm

Hinduizm

Aryan kelimesi ise tanım olarak asil anlamına gelir. Aryan göçünün elle tutulur (somut) bir kanıtı bulunmamakla beraber Veda metinlerinin Rigveda metinlerindeki bazı kısımlarında Aryan ırkına göndermeler yapılmaktadır. Bu metinlerde Aryanlardan, kabile ve atlı halklar olarak söz edilmektedir. Aryanlar Sanskritçe dilinin eski bir formunu kullanmışlardır. Bu dil içinde Hintçenin de olduğu çok sayıda modern dile örnek olmuştur. Aryanların olduğu yüzyıllarda Hindistan’ın kuzeyi yavaş yavaş Aryanlaştırılmıştır. Aryanlar Hindistan bölgesinde yaşayan eski halkla kaynaşmayı reddetmiştir. Bu da Hindu kast sisteminin oluşmasına önayak olmuştur.

Vedik inanç formlarının Hinduizmin köklerini oluşturduğuna inanılmaktadır. Temel ilahları İndra Agni ve Suyra’dır. Bunlar kurbanlık ateşi ve güneşi temsil etmektedirler. Bu metinlerde ise Vişnu gibi bazı önemli Hindu ilahlarına neredeyse hiç değinilmez. Sanrı (halüsinasyon) görülmesine neden olan Soma içkisinin tanrılara sunumu ise aşırı yaygın bir dini ritüel olmuştur. Geç Vedik döneminde ise Hindistan’ın fethedilmiş halkının inancı ile Veda gelenekleri birleştirilerek Hinduizm’in ana yapısı ortaya çıkmıştır.

 

Etiketler: , , , , , , ,

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.İlgini Çekebilecek Yazılar

Menü